Maand: september 2019

CO2 besparen, deel 2 (2013)

In onze emissie tabel van 2012 leerden we dat onze uitstoot gelijk was aan 0,75 Belgen. Met amper 5.736 liter gebrouwen bier, was dit echter een ramp. De aloude regel van 3 bracht ons bij een waanzinnige uitstoot van 12,8 Belgen indien wij 100.000 liter bier zouden gaan brouwen.

Als eerste kwam de ban op stookolie met zijn 30 jaar oude 200kw cv-ketel, werd propaan in bulk binnen gebracht en een nieuwe gas-condensatie cv-ketel geïnstalleerd van 30kw. Vervolgens werd het elektriciteitscontract overgeheveld van grijze stroom naar 100% groene energie.

Daarnaast hebben wij 27.000 € uitgegeven aan een 10KW piek PV-installatie, alsook 5.000 € voor de nieuwe propaan CV-ketel. De PV-installatie ontvangt gedurende 20 jaar 3.300 € aan energie certificaten, goed voor 66.000 €.

Er werd verder hard gesleuteld aan de brouwzaal met als resultaat een stijging naar 50.818 liter geproduceerd bier en een daling op de uitstoot.

CO2 besparen, deel 2 (2013) 1 CO2 besparen, deel 2 (2013) 3

Onze totale uitstoot op jaarbasis was gelijk aan de uitstoot van net geen 1,4 Belgen :-). Desondanks dat onze productie x10 steeg tov. 2012, boekten we toch een mooie reductie van de totale uitstoot.

We compenseerden 12 ton CO2 door de aankoop van 24 bomen die in Nederland werden geplant.

CO2 besparen, deel 2 (2013) 5

CO2 besparen, deel 2 (2013) 7

CO2 besparen, deel 2 (2013) 9

Op weg naar een duurzame brouwerij

Het is belangrijk om te benadrukken dat een CO2-neutrale brouwerij geen synoniem voor een duurzame brouwerij is, hetgeen soms verkeerdelijk kan verondersteld worden bij het horen van deze populaire benaming. In de huidige context wordt er vaak enkel een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik verwacht. Een duurzame brouwerij heeft echter aandacht voor veel meer dan het elektriciteitsverbruik alleen; denk maar aan het energieverbruik voor verwarming, duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit, duurzaam afvalbeleid, sociale duurzaamheid, duurzaam watergebruik, enz. De CO2-neutraliteit is slechts één van de verschillende aspecten die men moet uitwerken om naar een duurzame brouwerij te evolueren.

Als tweede grote stap in de richting van duurzaamheid, hebben we geïnvesteerd in een eigen waterzuivering en maken we komaf met alle effluenten. Dit brengt ons alvast naar de status van nul-lozers. Het gezuiverde afvalwater, gaan we voorlopig hergebruiken in onze toiletten. Uit onderstaande tabel verbruiken we 1,5 liter water / liter bier. Dit is waarschijnlijk de meest zuinige score in Europa.

Water verbruik brouwzaal bij StruiseGlobaal per brouwdagUitlegProcentueelWater verbruik per liter bier
Bier gebrouwen volgens brouwboek Douane & accijnzen100,00 Lt
Water in bier (product)100,00 Lt66,80%1,00 Lt
Koelwater wordt opgevangen in warm watertank en gebruikt bij de volgende brouwdag115,00 Lt1150Lt/1000Lt
Verdamping bij kook van 90 minuten15,00 Lt10%/uur10,02%0,15 Lt
Water in bostel en hop29,70 Ltwordt afgevoerd met bostel en hop naar landbouwer19,84%0,30 Lt
Gist5,00 Ltwordt afgevoerd naar landbouwer3,34%0,05 Lt
Afvalwater wordt na zuivering gebufferd voor gebruik toiletten.5,30 Lt
Reëel water verbuik = 9-7-3149,70 Lt100,00%1,50 Lt
Water verbuik volgens watermeter270,00 Lt
Gemiddeld Effluent indien geen water zuivering aanwezig, bij ons is dit echter nihil:
BZV mg/L 600-1200Biologisch zuurstofverbruik3.180,00Struise = 0mg/lt
CZV mg/L 800-1600Chemisch zuurstof verbruik4.240,00Struise = 0mg/lt
TZD mg/L 250-500Totale hoeveelheid zwevende deeltjes1.325,00Struise = 0mg/lt

CO2 besparen, deel 1 (2012)

Eén sfeer van het Atomium kan 5 ton zuivere CO2 bevatten. De gemiddelde Belg stoot ongeveer twee Atomium-sferen per jaar uit. Heel België stoot 30 miljoen Atomium-sferen per jaar uit. Stel je voor dat er 30 miljoen Atomium-sferen in de lucht zouden hangen boven ons land. We zouden het zonlicht niet meer zien.

Belgen zullen op termijn hun co2-uitstoot verplicht moeten compenseren. In 2012 kostte 1 ton te compenseren co2 gemiddeld 5 Euro.

Volgens de klimaatdoelstellingen zouden we tegen 2050 energie-neutraal moeten zijn, en zal de compensatieprijs per Ton CO2 stijgen naargelang we voortschrijden in tijd. Momenteel wordt het principe nog gehanteerd van “de vervuiler betaald”. Vanaf 2020 zal de vervuiler geconfronteerd worden met het principe “wie zijn uitstoot niet wil minderen, zal hoger getaxeerd worden”. Voorzichtige voorspellingen spreken van +- 370 € per ton tegen 2030 en een slordige 45.000 euro per ton tegen 2050.

Met deze boude vergelijking zijn we van start gegaan op ‘t Oude meisjesschooltje (alias Struise 01) in Oostvleteren. We ontvingen onze vergunning accijnzen omstreeks eind oktober 2012 en startten onze brouwzaal op. Tal van technische problemen bemoeilijkten de opstart, een kleine 5.736 liter kwam amper uit onze ketels. Met 1.056,195 gram CO2 per liter bier zouden we heel snel drastische maatregelen moeten nemen. We hadden reeds weet over diverse studies van internationale duurzame brouwerijen, die amper 200 Gr/CO2/Liter wisten te halen.

Tabel 1 & 2 tonen onze totale voetafdruk van 7,4 ton Co2 afgerond voor de productie van 5.736 liter bier. We hebben kost noch moeite gespaard om zowel alle opwaartse- als afwaartse stromen in kaart te brengen. We hebben via CO2logic een certificaat van 10 ton aangekocht om onze afdruk te helpen compenseren. Het saldo hevelen we over naar 2013.

 

CO2 besparen, deel 1 (2012) 11

CO2 besparen, deel 1 (2012) 13

CO2logic voorziet in de energiebehoeften, armoedebestrijding en bescherming van de bossen van het Virunga National Park in Noord-Kivu (Democratische Republiek Congo).

CO2 besparen, deel 1 (2012) 15 CO2 besparen, deel 1 (2012) 17

Van makala → ecomakala

Ondersteuning van de overgang naar een duurzame energievoorziening en voorkoming van ontbossing.

Het Virunga National Park en zijn unieke biodiversiteit staan onder grote druk door de bevolkingsgroei (over meerdere decennia) en de daaruit voortvloeiende groeiende energiebehoefte.

“Makala” is de naam die aan houtskool wordt gegeven. Samen met brandhout zijn ze goed voor 97% van het energieverbruik in de provincie Noord-Kivu. Makala is de meest gebruikte brandstof in stedelijke huishoudens. Noch elektriciteit noch gas zijn goed toegankelijk en de situatie zal op korte termijn niet veranderen.

Bossen zijn een essentiële hulpbron voor de productie van houtskool en de enige gemakkelijk toegankelijke bron van hout die overblijft is te vinden in het Virunga National Park.

Op dit moment wordt het leeuwendeel van de makala op de markt geproduceerd uit de natuurlijke bossen van het Virunga National Park. Aangezien het verboden is om hout uit deze bossen te oogsten, wordt de makala illegaal geproduceerd.

De energievoorziening van hout is een complexe kwestie, vooral als het gaat om het terugdringen van de ontbossing in het Virunga National Park zonder dat de prijs van makala voor huishoudens in Goma wordt verhoogd. Het eco-makalaproject is gebaseerd op de doelstelling om legaal geproduceerde, duurzame makala, ook wel eco-makala genoemd, op de markt te brengen. De makala wordt gemaakt van snelgroeiende bomen die in de perifere gebieden van het Virunga National Park zijn geplant.

Herbebossing met exploiteerbare boomplantages rond het Virunga National Park door middel van een geïntegreerd lokaal programma met belangrijke sociaal-economische nevenvoordelen voor de lokale bevolking.

 

Shark Pants release op zaterdag 2 november 2019 bij Struise

Shark Pants release op zaterdag 2 november 2019 bij Struise 21

Shark Pants

is een samenwerkingsproject met de collectieve bier-brouw-vaardigheden van 3Floyds uit Indiana USA en Struise uit Oostvleteren in België. Dit bier werd gebrouwen na het verlies van een gewaardeerde collega bij 3Floyds:

“Shark Pants! – Dit bier is de gecombineerde inspanning van De Struise Brouwers en Three Floyds Brewing Co. Op 3 mei 2011 kwam Struise naar onze Brouwerij in Indiana en we creëerden een 9% abv Double Indian Pale Ale met behulp van de Struise-huisgist met enkele medium kristal mouten en een portie haver op een berekend aantal IBU’s van 260. Hetzelfde bier werd gebrouwen bij Struise wanneer de bemanning van Three Floyds eind mei 2011 naar België overkwam. Hoewel het een geweldige tijd en een eer was om met Struise te brouwen, is er een sombere noot bij dit bier.

Onze vriend en medewerker Rich Sheppard is op 11 april 2011 overleden. Dit bier is gemaakt om zijn nagedachtenis te eren en met een deel van de opbrengst die naar zijn familie gaat. Denk er altijd aan, leef een rijk leven”.

Dit bier schenkt bloedoranje rood van kleur en heeft een krachtige neus van rijke karamelnoot, een beetje zoals de broze top van een crème brûlée die je doorbreekt tot weelderige vanille, marmelade-citrus-vruchten die het aroma feestje in de neusholten afsluit.

De smaak is een harsachtige, gebrande gekarameliseerde sinaasappel die zich aan je tanden vastklampt en wanhopig de hopaanval in elke mondhoek wil vol-houden.

Bij een flinke 260 IBU’s is het zeker bitter, maar het maskeert het echt goed door een gemoute zware body die gewoon gesmolten Sevillaanse sinaasappel-marmelade ademt.

Shark Pants release op zaterdag 2 november 2019 bij Struise 23

Honouring a colleague

Scroll to top