Auteur: urbs

VCBF 2019

Build up Day 1
Build up Day 2
Build up Day 3

Ongeveer een weekend geleden waren we aanwezig bij de tweede editie van V.C.B.F. 2019, afkorting voor het Vleteren Craft Bierfestival. En wat een festival was het, in het meest landelijke deel van West-Vlaanderen, een vijfkoppige commissie van De Vleterense Bierpelgrimsclub, durfde een tweede gooi te geven. Jammer was dat de Tour De France dat weekend begon, velen bleven gekluisterd in hun huis voor de televisie.

About a weekend ago, we attended to the second edition of V.C.B.F. 2019, capital letters for Vleteren Craft Beer Festival. And what a festival it was, in the most rural part of Occidental Flanders, a five head committee of The Vleteren Beer Pelgrims club, dared to give a second throw at it. The bummer was the Tour De France started that weekend, many stayed locked into their homes in front of their television.


Maar laten we het over de positieve punten hebben. Het mooie stabiele, zonnige weer was aanwezig, meestal droog, en rond 22° Celsius. Het gaf de gasten de mogelijkheid om op het terrein rond te dwalen, buiten te zitten op de vele terrasbanken, te gaan liggen in de vele grasvelden, te dromen over bieren en sprinkhanen, en weg te dwalen in de echt geweldige sfeer van Het Festival. De groep kampeerders evolueerde van 4 naar een verbluffende 50 gasten. Sommige kampeerders huilden in onze armen toen ze op zondag moesten vertrekken, het andere nieuws is dat velen van ons ook huilden, toen al deze aardige mensen naar huis moesten terugkeren. We danken onze openbaarvervoermaatschappij “De Lijn” voor het feit dat we elk uur 2 bussen naar beide stations, Ieper en Veurne, op het uur van de dag hebben verzekerd. Het openbaar vervoer werd nog nooit zo vaak gebruikt op lijn 50 dat weekend, er is een record verbroken.

But let’s talk about the positive points. The nice stable, sunny weather was present, mostly dry, and around 22° Celsius. It gave guests the possibility to wander around the premises, sit outside on the many deck benches, lay down in the many grass fields, dream about beers and hoppers, wander away in the genuine awesome atmosphere of The Festival. The campers’ group evolved from 4 towards a stunning 50 guests. Some campers cried in our arms when they had to leave on Sunday, the other news is many of us cried too, when all these nice folks had to return home. We thank our public transport company “De Lijn” for assuring 2 busses on the hour, every hour, to both train stations, Ypres and Veurne. Public transport was never used that much before on line 50 that weekend, a record has been broken.


First video credits go to Yoni Driessens
Second video credits go to Helen Põder


We zijn er vandaag trots op dat de gemeente Vleteren, de Dienst voor Toerisme en de plaatselijke Bierproeverijclub er opnieuw in geslaagd zijn om dezelfde ontspannen familiesfeer te creëren als bij de eerste editie. Velen beweren zelfs dat de Beer Pilgrims het nog beter hebben gedaan. Wandelend door het park hebben we alleen maar gelukkige gezichten gezien, helemaal ontspannen nippend aan één van de vele drankjes die er aanwezig zijn, terwijl ze een zonnebad nemen, of achter een zonnebrandcrème zaten, of een heerlijk gerecht aten van de diverse voedselvrachtwagens die op het terrein geparkeerd stonden. Bij dit alles zouden we vergeten te praten over de 34 aanwezige brouwerijen en 169 bieren. Zowel lokale als internationale brouwerijen, alle bieren waren fenomenaal. Een grote diversiteit aan stijlen, zo groot als je maar kunt dromen. We willen alle dames en heren van alle aanwezige brouwerijen bedanken voor hun aanwezigheid, gesprekken en babbels, op een aangename en professionele manier ten overstaan van al deze gasten, zowel jong als oud.

We’re proud today, that The Vleteren Community, the Tourism Office, and the local Beer Tasting Club, managed again to create that same relaxed family atmosphere as in the first edition. Many have even pretended they’ve  done better still. Walking around the venue park, we’ve only seen happier faces, totally relaxed sipping one of the many drinks present, while having a sun tan, or sitting behind a sun blocker, or eating a delicious dish from the diverse food-trucks parked on the lawn. With all of that going on, we’d forget to talk about the 34 breweries and 169 beers present. Both local and International breweries, all beers were just phenomenal. A big diversity of styles, as large as you can dream of. We want to thank all the ladies and gentlemen from all breweries present, talk and chat, in a pleasant and professional way for all these guests, both young and old.


Zoals we de organisatoren, brouwers en alle vrijwilligers hebben bedankt, zo veel als we hebben gedaan, zo veel gaat onze dankbaarheid ook uit naar de vele gasten, fans en consumenten die aanwezig waren. Zonder jullie allemaal zou dit festival niet eens bestaan. Hetzelfde geldt voor de vele adepten die al deze mooie bieren hebben ingecheckt en online hebben bekeken. Hiervan komen enkele zeer interessante statistieken, en die je hieronder in detail kunt lezen. Bedankt allemaal, en hopelijk zien we elkaar terug op de volgende editie.

As much as we have thanked the organizers, brewers, and all volunteers, our gratitude also goes to the many guests, fans and consumers present. Without you all, this festival would not even exist. Same goes for the many adepts that checked in all of these fine beers and reviewed them online. Out of these come some very interesting statistics, and which you can read in detail under here. Thank you all, and hopefully we’ll meet again on the next edition.


 

Struise at Saudade Kunstenfestival 2019

We slaan ons kampement op deze zomer in de Douviehoeve van Watou. Daar gaat namelijk een groot deel van het Kunstenfestival door. David en Pieter zijn onze gastheren en zij verzorgen er de “Aman Watou” Popup Bar.  Meer details via onderstaande foto galerij.

Fase 3

De volgende stap in ons bottelarij project, is de aanschaf van een degelijke etiketteermachine. Met alle ervaring die wij door de jaren heen hebben opgedaan, weten wij ondertussen dat verkeerde keuzes resulteren in vreselijke ondingen, met grote kopzorgen tot gevolg. Laat nu net die low budget toestellen, de koppijn veroorzakers zijn. Na veel studie en geleuter hebben we onze keuze laten vallen op het Duitse Herma. Degelijk, robuust en vooral precies. Feit is ook dat we over twee tegendrukvullers beschikken, laat de 152C nu net compatibel zijn voor beide toestellen. Uiteindelijk zullen we volgend jaar een koud-lijm-etiketteer apparaat aanschaffen voor onze vuller met hoge capaciteit, maar dit is vandaag budgettair niet aan de orde.

Een ander paar mouwen, is de lotnummer / bottel-datum printer. Enerzijds moet die synchroon met de vuller en etiketteer machine kunnen werken, anderzijds staan ze meer in panne dan wat anders. Niet zozeer dat deze apparaten van slechte kwaliteit zijn maar omwille van het feit dat ze dagelijks een secuur onderhoud eisen. Ook hier hebben wij een grondige studie gedaan en hebben wij uiteindelijk gekozen voor een thermo-transfer apparaat, die kan worden ingezet op zowel natte flessen als pp-labels en aan de gewenste snelheid van 3000 stuks per uur. Dit apparaat is wederom onderhoudsvriendelijk en dummy proof in gebruik, dit kan tellen.

 

Een klein trimester later …

… waren we reeds in de mogelijkheid om onze eerste afvul-testen te verrichten. Gezien enkele seconden beeld krachtiger kunnen zijn dan ellenlange en saaie literatuur, alvast een voorsmaakje van dit avontuur.

 

 

Investeringen

Enkele weken vóór de paasvakantie, startten wij de verbouwingswerken in en rondom de bottelarij op. Bar en koud regenweer waren vaak boosdoeners, maar toch konden wij snel evolueren in deze voor ons, toch wel aparte jobs. Ons volledige team werd verplicht ingeschakeld ter assistentie om deze verbouwing op tijd te kunnen verwezenlijken. Van brouwers naar bouwvakkers, in weer en wind, weken lang van s’ochtends tot s’avonds laat, om het geheel te verwezenlijken. Tot de epoxy coating toe, brachten we eigenhandig aan op de naakte beton van de bottelzaal. 200 kilogram hebben wij uitgesmeerd in een gevecht tegen de tijd van één week, om dit twee componenten, snel hardend product op een deftige manier aan te brengen. Onderstaande foto’s tonen de tussentijdse vorderingen aan:

Investeringen 1

Investeringen 3

Investeringen 5

Scroll to top