Little Boy and Fat Man

Alc.Vol. 29% Abv

Dit bier werd bekomen via de fragmentatie door vries van ons basisbier Kill & Destroy. Wanneer men bier gaat vervriezen zal water dat eerder doen dan de alcohol wat aanwezig is in datzelfde bier. Dit leidt tot een kleiner volume dewelke hoger is in alcoholgehalte dan voorheen. Ongeveer ⅔ volume water uit dit bier wordt dus vervroren vooraleer we bij Little Boy & Fat Man uitkomen. Dergelijke bieren worden dan ook louter gemaakt vanuit een experimentele strategie rond de versterking van allerlei smaken en aroma’s in het bier.

This beer was obtained through the fragmentation by frost of our basic beer Kill & Destroy. When freezing beer, water is more likely to do so than the alcohol present in the same beer. This leads to a smaller volume which is higher in alcohol content than before. Approximately ⅔ volume of water from this beer is thus frozen before we arrive at Little Boy & Fat Man. Such beers are therefore made purely on the basis of an experimental strategy of strengthening all kinds of flavours and aromas in the beer.


Scroll to top