Over dit cookiebeleid – About this cookie policy

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookie-voorkeuren kunt controleren. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacybeleid.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de Cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.

Meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: struise.com

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: struise.com


Wat zijn cookies – What are cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.


Hoe gebruiken we cookies – How do we use cookies ?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website cookies van de eerste partij en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De cookies van de eerste partij zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijke identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn en om u een betere en betere gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.


Welke soorten cookies gebruiken we – What types of cookies do we use ?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en veilig producten toevoegen aan uw winkelwagen en kassa.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar verbetering nodig is.

Marketing: Onze website toont geen advertenties van derden. Dergelijke cookies worden gebruikt om de advertenties die aan u worden getoond te personaliseren zodat ze voor u van betekenis zijn. Deze cookies helpen ook om de efficiëntie van deze reclamecampagnes bij te houden. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen. Maak je geen zorgen, deze marketing cookies zijn niet aanwezig op onze website.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten van onze website ondersteunen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatformen.

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons bij het opslaan van uw instellingen en browser voorkeuren, zoals taal voorkeuren, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

 

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website does not display third party advertisements. Such cookies are used to personalise the advertisements that are shown to you so that they are meaningful to you. These cookies also help keep track of the efficiency of these ad campaigns. The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well. Don’t worry, those marketing cookies are inexistent on our website.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-NecessaryDeze cookie is niet uit te vinken en gaat over de verbeterde werking van onze website. This cookie cannot be unchecked and is about the improved functioning of our website. Ce cookie ne peut pas être décoché et concerne l'amélioration du fonctionnement de notre site.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryDeze cookie laat u de checkbox mogelijkheid tot aan- en uitvinken van de niet nodige cookies. This cookie allows you to checkbox the ability to enable and disable cookies that are not required. Ce cookie vous permet de cocher la case permettant d'activer et de désactiver les cookies qui ne sont pas nécessaires.
mailchimp_landing_siteDeze cookie staat u de keuze toe om ja dan niet deel te nemen aan onze nieuwsbrief via mailchimp. U dient hier echter uw email voor in te geven en de GDPR term goedkeuring aan te vinken. Indien u niets doet, hoeft u zich verder geen zorgen te maken over deze cookie. This cookie allows you to choose whether or not to participate to our newsletter via mailchimp. However, you need to enter your email for this and tick the GDPR term approval. If you do nothing, you do not have to worry about this cookie. Ce cookie vous permet de choisir de participer ou non à notre lettre d'information par mailchimp. Cependant, vous devez entrer votre courriel pour cela et cocher l'approbation du terme GDPR. Si vous ne faites rien, vous n'avez pas à vous soucier de ce cookie.
Max-AgeDit is een session cookie, die controleert of u al dan niet ouder bent dan 18 jaar, geldig voor 24 uur. This is a session cookie, which checks whether or not you are over 18 years old, valid for 24 hours. Il s'agit d'un cookie de session, qui vérifie si vous avez plus de 18 ans, valide pendant 24 heures.

Hoe kan ik de cookie-voorkeuren controleren – How can I control the cookie preferences ?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsersessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy & Cookiebeleid” op uw scherm klikken. Dit zal het toestemmingsbericht opnieuw weergeven zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om het gebruik van cookies door websites te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies, ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.