Nieuwsbrief 27 maart 2020

Verzonden aan alle leden

Vleteren, 27 maart 2020

Geachte dames,
Geachte heren,

 

Sedert onze laatste nieuwsbrief hebben we nog zowat een tiental dagen kunnen door werken achter gesloten deuren en mits respect van de voorgeschreven afstandsregels. Onze bottelarij is ondertussen volledig dichtgeslibd door de aanwezigheid van zowat 3590 niet afgewerkte bierdozen 24x33cl. 

Ondertussen vernemen we van de drukkerij dat we met wat voorspoed en geluk toch nog mogen rekenen op de aanlevering van +- 100.000 bieretiketten tegen 6 april aanstaande. Laat dit heel belangrijk zijn want bovenstaande bierdozen, zowat 50 palletten Struise bier, staan door dit euvel geblokkeerd op de brouwerij.

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het ook over gesprekken met Azië. Zowel onze Chinese als Japanse klant denken tegen halverwege mei dit jaar een bestelling Struise bieren te kunnen verschepen. Onze Belgische-, Europese- en Amerikaanse klanten hebben daarentegen alle bestellingen on hold gezet. We kunnen daaruit al heel voorzichtig afleiden dat wij inderdaad maar 30% verkoop gaan realiseren in het tweede trimester 2020, zoals eerder aangegeven.

Zoals het nu gaat en staat, plannen wij onze brouwerij activiteiten verder te zetten achter gesloten deuren en met de nodige sanitaire voorzorgsmaatregelen. Let op, dit is volledig afhankelijk van hoe de situatie in België en Europa evolueert en indien wij effectief de levering mogen ontvangen van de drukkerij. 

Naar aanleiding van heel wat adviezen die wij van u mochten ontvangen tot op vandaag, hebben wij ons laten overtuigen om een herfinanciering-campagne op te starten. Terwijl iedereen ons meldt perfect te kunnen wachten op uitbetaling van de eerste schijf, zijn er vooruitziende goede zielen die wijzen op het juridische aspect en bereidt zijn om via grotere schijven op drie jaar, dit tijdelijk foute financieel plaatje zo in betere banen te leiden. Wij willen dan ook via deze weg elkeen nogmaals danken voor het warm hart dewelke iedereen ons toedraagt. 

Daar wij ook niet precies weten in hoeverre en hoeveel de meest krachtige schouders in deze groep hieraan willen deelnemen, vragen wij u ons een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons, indien u interesse mocht hebben in deze herfinanciering. Wij voorzien een looptijd van 3 jaar. Alle rente wordt bij aanvang onmiddellijk afgehouden. Maw. u ontvangt alle rente aan het begin van deze herfinanciering. 

In afwachting van meer nieuws, wensen wij u allen, gezin en familieleden, een behouden en veilige passage door deze bewogen tijden.
 

Hoogachtend,

Urbain Coutteau,
zaakvoerder,
0494231575.

Een reactie achterlaten