Blog

Read our latest news

CO2 besparen, deel 8 (2019)

Verbouwen of brouwen?

Het eerste semester van 2019 werd volledig overschaduwd door de bouw van de nieuwe bottelarij. We schatten daarmee ons brouw vermogen voor dit jaar op 60.000 liter bier. Dit is een voorlopig cijfer en zal worden gecorrigeerd à pro rata van de vooruitgang tot einde dit jaar.

Investeringen:

Isolatie daken (1000 M2 + 200 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 500 M2 – 200 M2 = 300 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250 M2) met U-waarde 1: —> 30 M2 – 20 M2 = 10 M2 resterend.
Isoleren muren (1500 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.300 M2 – 50 M2 = 1.250 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 25 stuks – 25 stuks = 0 stuks resterend.

We kochten dit jaar twee CNG voertuigen aan en deze werden in September van dit jaar in dienst gebracht. Deze voertuigen rijden op Bio-gas.

Resultaat:

Het brouw volume werd voorlopig ingeschat op 60.000 liter bier.  Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg voorlopig 4.304 Kg tegenover 15.737 Kg vorig jaar. Desondanks dit voorlopig lagere uitstoot cijfer, zijn we vandaag toch over gegaan tot de compensatie van 10 ton CO2.

In ons vorig rapport kon u lezen dat wij reeds voor 161 geplante bomen aan compensaties hebben verricht in het verleden. De jaarlijkse absorptie of vastlegging van 3,5 ton CO2 voor dit bos van één hectare groot, zullen wij pas vanaf 2020 verrekenen. We leerden ondertussen dat de aankoop van CO2 credits maar éénmalig kunnen worden gecompenseerd. Om in de toekomst, daadwerkelijk CO2 absorptie van bomen af te kunnen trekken in onze emissie rapporten, moeten we los van CO2 compensatie credits die we reeds aankochten, opnieuw investeren in bosaanplant. CO2 credits = éénmalig, Bosaanplant = structureel. Om verdere verwarring uit de weg te gaan, geven we hier onder nog een vergelijking met de meest sceptische resultaten.

Gemiddeld is een groeiende jonge boom in staat om minimaal zo’n 21,77 kg CO2 per jaar vast te leggen voor de opbouw van haar stam, takken en wortels. Maximaal gaan positieve cijfers zelfs tot 32Kg CO2 per jaar. Als je één boom doneert en deze groeit 45 jaar, dan zou de boom dus minimaal zo’n 979,65 kg CO2 vastleggen, oftewel bijna 1 ton CO2. Het is echter verstandig om een wat conservatievere waarde te nemen, omdat niet elke boom 45 jaar leeft, niet elke boom even snel groeit en niet elke boom evenveel CO2 nodig heeft om haar stam/takken op te bouwen. Voor het gemak (en zekerheid) gaan wij uit van 0,65 ton CO2 per boom na 45 jaar groei en wat overeenkomt met ⅔ overleving van de initiële aankoop.

Jammer genoeg is er vandaag geen enkele Vlaamse en/of Belgische vzw, die 100% transparant met deze materie naar buiten treedt. Certificatie is duister of onbestaande en de meeste vzw’s bezitten niet eens een ontheffing van btw. Het is ook niet duidelijk waar nieuwe aanplant wordt verricht en de aanwezigheid van één of andere legaal keurmerk, opdat je als bedrijf zeker zou zijn wat er precies met je centen wordt uitgevoerd, onbestaande. Hier wijzen we terecht met de vinger naar dergelijke organisaties. Hun repliek is vaak de lakse en tegendraadse houding van de overheden waarmee zij gebukt tegen een muur van doofheid oplopen. Onze vinger wijzen we vandaag dan ook terecht naar de Vlaamse regering alsook de Federale regering.

In het verleden zagen wij ons dan ook verplicht om bij de buren aan te kloppen. Bij de Stichting Trees for All, opgericht in Nederland, vonden wij deze transparantie wel. Zij zijn de meest ervaren aanbieder van globale CO2-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Al onze compensatie credits ten voordele van nieuwe bosaanplant in Nederland, Bolivië en de Democratische Republiek van Congo kochten wij bijgevolg via hun organisatie. Nu hadden wij liever de luchtkwaliteit in eigen land gepromoot via lokale verenigingen maar tot op heden is dit dus onmogelijk. De digitale revolutie voor co2 compensatie en nieuwe bosaanplant, is duidelijk gestopt aan onze grenzen en dit is echt teleurstellend.

Onze brouwerij ging vandaag ook over tot de aankoop en aanplant van 1000 bomen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Om de overlevingskansen van zoveel jonge bomen zo hoog mogelijk in te schatten, hebben wij deze aankoop verdeeld in 10 verschillende natuurgebieden van elk honderd bomen. Deze gebieden zijn voor Canada, Ontario (200), Québec (100) en British Columbia (100). Voor de USA, is dit Oregon (100), Californië (100), Colorado (100), National Forest (100), Appalachia (100) en Florida (100).

1000 bomen x 21,71 x 2/3 leveren ons elk jaar minimaal 14,5 ton credit aan CO2 voor de volgende 45 jaar. Dit wil daarmee niet zeggen dat wij vanaf heden volop CO2 gaan uitstoten. Nee, wij gaan rustig verder met het investeren in CO2 verlagende maatregelen. Dit is echter een structurele maatregel die ervoor zorgt dat wij met onze strategie van de laatste acht jaar, steeds CO2 neutraal zullen zijn. Nogmaals, wij nemen deze CO2 credits pas mee in onze emissie rapporten vanaf 2020.

 

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

 

Waar en wanneer u ook een Struise bier mag drinken,
Struise bieren zijn steeds CO2 neutraal.

 

CO2 besparen, deel 8 (2019) 1 CO2 besparen, deel 8 (2019) 3 CO2 besparen, deel 8 (2019) 5

CO2 besparen, deel 8 (2019) 7

 Scroll to top