Ecologie en duurzaamheid

Het Struise Bos

Het Struise Bos 1

Binnen het kader van de nieuwe Europese Green Deal hebben wij beslist om ook een versnelling hoger te schakelen. Alhoewel we reeds 8 jaar CO2 neutraal zijn via gecertifieerde compensaties, alsook het effectief reduceren van onze voetafdruk, moeten wij verder vooruitblikken in de toekomst om onze opgebouwde voorsprong te kunnen behouden.

Vanaf vandaag dragen we maandelijks bij aan klimaatprojecten die voldoen aan de hoogste standaarden en die onafhankelijk gecertificeerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Gold Standard en de VCS (Verified Carbon Standard) gecertificeerde klimaatprojecten.

Via onderstaande link kan je alvast een kijkje nemen naar onze klimaat positieve acties. U kan er zowel onze compensaties online volgen, als het aantal bomen die wij planten en diverse andere projecten waar wij onze kleine schouders onder steken.

Indien u onze filosofie en brouwerij genegen bent, kan u ons op dezelfde pagina ook bijstaan met de aanplant van een eigen boom. Uw boom krijgt een gecertificeerd nummer, uw naam en de plaats waar die wordt aangeplant. Deze boom heeft een blijvende positieve impact op onze dagelijkse voetafdruk, die wij via onze blog, jaarlijks gieten in een transparant emissie rapport.

 

We offset our carbon footprint via Offset Earth

 

Dans le cadre du nouveau Green Deal européen, nous avons également décidé de passer à une vitesse supérieure. Bien que nous soyons neutres en CO2 depuis 8 ans grâce à des compensations certifiées, tout en réduisant efficacement notre empreinte écologique, nous devons regarder plus loin dans l’avenir afin de maintenir notre avance établie.

Dès aujourd’hui, nous contribuons mensuellement à des projets climatiques qui répondent aux normes les plus élevées et qui sont certifiés de manière indépendante. Il s’agit notamment des projets climatiques certifiés Gold Standard et VCS (Verified Carbon Standard).

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous pouvez d’ores et déjà jeter un coup d’œil à nos actions en faveur du climat. Vous pouvez suivre nos compensations en ligne, ainsi que le nombre d’arbres que nous plantons et divers autres projets où nous mettons toute notre force dans la roue.

Si vous appréciez notre philosophie et notre brasserie, vous pouvez également nous aider sur la même page avec la plantation de votre propre arbre. Votre arbre recevra un numéro certifié, votre nom et l’endroit où il sera planté. Cet arbre a un impact positif durable sur notre empreinte quotidienne, que nous publions chaque année sur notre blog dans un rapport d’émissions transparent.

We offset our carbon footprint via Offset Earth

Within the framework of the new European Green Deal, we have decided to also shift up a gear. Although we have been CO2 neutral for 8 years through certified offsets, as well as effectively reducing our footprint, we need to look further into the future in order to maintain our established lead.

As of today, we contribute monthly to climate projects that meet the highest standards and are independently certified. These include the Gold Standard and the VCS (Verified Carbon Standard) certified climate projects.

Through the above link you can take a look at our climate positive actions. You can follow our compensations online, as well as the number of trees we plant and various other projects where we put our small shoulder to the wheel.

If you like our philosophy and brewery, you can also assist us on the same page with the planting of your own tree. Your tree will be given a certified number, your name and the place where it was planted. This tree has a lasting positive impact on our daily footprint, which we cast annually through our blog in a transparent emissions report.

Waarom bomen zo belangrijk zijn voor het milieu.

Bomen helpen de lucht die we inademen te zuiveren, het water dat we drinken te filteren en meer dan 80% van de mondiale biodiversiteit op het land een habitat te bieden. Bossen bieden werk aan meer dan 1,6 miljard mensen, absorberen schadelijke koolstof uit de atmosfeer en zijn de belangrijkste ingrediënten in 25% van alle geneesmiddelen. Ooit een aspirine genomen? Het komt van de bast van een boom!

Hier zijn de zes pijlers die verklaren waarom bomen zo belangrijk zijn….

LUCHT

Bomen zijn als de stofzuigers van onze planeet. Door hun bladeren en schors zuigen ze schadelijke stoffen op en geven ze schone zuurstof af om te ademen. In stedelijke omgevingen absorberen bomen vervuilende gassen zoals stikstofoxiden, ozon en koolmonoxide, en vegen ze deeltjes zoals stof en rook op. De toenemende hoeveelheid kooldioxide die door ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, houdt de warmte in de atmosfeer vast. Gezonde, sterke bomen fungeren als koolstofputten; ze absorberen kooldioxide uit de lucht en verminderen de effecten van de klimaatverandering.

WATER

Bomen spelen een belangrijke rol bij het opvangen van regenwater en het verminderen van het risico op natuurrampen zoals overstromingen en aardverschuivingen. Hun complexe wortelsystemen werken als filters, verwijderen verontreinigende stoffen en vertragen de opname van het water in de grond. Dit proces voorkomt schadelijke erosie aan de waterkant en vermindert het risico op oververzadiging en overstromingen. Volgens de Food and Agriculture Association van de VN kan een volwassen, groenblijvende boom meer dan 15.000 liter water per jaar onderscheppen.

BIODIVERSITEIT

Eén enkele boom kan de thuisbasis zijn van honderden soorten insecten, schimmels, mos, zoogdieren en planten. Afhankelijk van het soort voedsel en onderdak dat ze nodig hebben, hebben verschillende bosdieren verschillende habitat-types nodig. Zonder bomen zouden boswezens nergens een thuisbasis hebben.

– Jonge, open bossen: Deze bossen komen voor als gevolg van branden of houtkap. Struiken, grassen en jonge bomen trekken dieren aan zoals vossen, de distelvink en blauwvogels.

– Bossen van middelbare leeftijd: In bossen van middelbare leeftijd beginnen de hogere bomen zwakkere bomen en vegetatie te ontgroeien. Een open luifel zorgt voor de groei van de grondvegetatie, waar dieren als salamander en boomkikkers de voorkeur aan geven.

– Oudere bossen: Met grote bomen, een complexe luifel, en een sterk ontwikkelde onderlaag van de vegetatie, bieden de oude bossen een habitat voor een scala aan dieren, waaronder vleermuizen, eekhoorns, en een verscheidenheid aan vogels.

SOCIAAL EFFECT

Van boomkwekers, tot houtkappers, tot onderzoekers, de werkgelegenheid in de bosbouwsector is eindeloos. We vertrouwen niet alleen op bomen voor ons werk; duurzame boomkwekerijen leveren hout om huizen en onderdak te bouwen, en hout om te verbranden, om te koken en te verwarmen. Voedsel producerende bomen zorgen voor fruit, noten, bessen en bladeren voor de consumptie door mens en dier en garanderen gezondheid en voeding.

GEZONDHEID

Het is onmogelijk om dat gevoel van opgetogenheid te negeren zoals je het gevoel hebt wanneer je door een rustig, vredig bos loopt. Bomen helpen stress en angst te verminderen en stellen ons in staat om weer in contact te komen met de natuur. Bovendien helpt de schaduw van de boombedekking onze huid te beschermen tegen de steeds harder wordende, felle zon.

KLIMAAT

Bomen helpen de planeet te koelen door schadelijke broeikasgassen, zoals kooldioxide, te absorberen en op te slaan in hun stammen, takken en bladeren, en zuurstof terug in de atmosfeer te brengen. In steden kunnen bomen de totale temperatuur tot acht graden Celsius doen dalen. Met meer dan 50% van de wereldbevolking die in steden woont – een aantal dat naar verwachting zal stijgen tot 66% in 2050 – worden vervuiling en oververhitting een reële bedreiging. Gelukkig kan een volwassen boom minimaal 21,77 Kg kooldioxide per jaar absorberen, waardoor steden een gezondere en veiligere plek zijn om te leven.

Investeringen 2020, deel 1

CO2 besparen blijft een bittere noodzaak.

Wanneer we bier vergisten, produceert het proces dat alcohol produceert ook kooldioxide, later is dan ook weer CO2 nodig om de drank over te hevelen tussen tanks in en om het bier indien nodig koolzuurhoudend te maken.

Grote brouwerijen beschikken doorgaans over systemen die de kooldioxide die tijdens de gisting wordt geproduceerd, afvangen voor gebruik in koolzuurhoudende en andere functies. Dit zijn echter systemen met een hoge capaciteit en honderdduizenden Euros die voor een kleine ambachtelijke brouwerij financieel niet haalbaar zijn.

We hebben niet de capaciteit om de kooldioxide die van onze fermentoren komt vloeibaar te maken om het in het bier te stoppen. In plaats daarvan, zijn microbrouwerijen verplicht om het gas van gisting vrij te geven en kooldioxide van een externe verkoper in te slaan.

Wat als we in de nabije toekomst, zeg maar 2020, een CO2-terugwinningssysteem zouden kunnen aanschaffen die op maat gemaakt is voor een microbrouwerij? Een systeem dat bovendien betaalbaar zou zijn?

Voordelen

Kooldioxide wordt door onze brouwerij nu aangekocht à 1000 € per ton, dit is dan meestal een bijproduct van ammoniak- en ureum fabrieken en zijn niet helemaal zuiver.

Met zo’n systeem zouden we het zuiver uit de vergisting tanks ontvangen, hoogwaardige CO2, zonder ook maar het kleinste spoor van industriële verontreinigingen. Tests tonen ook aan dat het volledig vrij is van luchtvervuiling.

En natuurlijk maakt de technologie ook hergebruik van een mogelijk broeikasgas dat anders in de atmosfeer zou vrijkomen.

Bij het brouwen van 1500Hl bier, laten we nu zowat 4,75 ton CO2 vrij in de atmosfeer. We zijn echter verplicht om daarnaast zowat 2,5 ton CO2 in te slaan voor allerlei overheveling acties uit te voeren. Dit is zowat de meest contraproductieve situatie in onze kleine brouwerij want beide items worden voor 7,25 Ton CO2 op ons conto geschreven in het jaarlijks emissie rapport.

Met zo’n systeem zouden we alvast een economie verrichten van 2.500 Euro op jaarbasis. Het vele gesjoemel met loodzware CO2 flessen zou ophouden. 2,25 Ton zou vrij komen voor verkoop à 250 Euro per ton in de groothandel en zou dit voor ons een bijkomende inkomst van 562 Euro betekenen. Belangrijker nog dan het financiële plaatje is dat wij jaarlijks 4,75 ton CO2 zouden besparen in het emissie rapport. De terug-verdien-tijd is weliswaar niet van de poes maar op vlak van ecologie en duurzaamheid kan zo’n systeem alvast tellen.

CO2 besparen, deel 8 (2019)

Verbouwen of brouwen?

Het eerste semester van 2019 werd volledig overschaduwd door de bouw van de nieuwe bottelarij. We schatten daarmee ons brouw vermogen voor dit jaar op 60.000 liter bier. Dit is een voorlopig cijfer en zal worden gecorrigeerd à pro rata van de vooruitgang tot einde dit jaar.

Investeringen:

Isolatie daken (1000 M2 + 200 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 500 M2 – 200 M2 = 300 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250 M2) met U-waarde 1: —> 30 M2 – 20 M2 = 10 M2 resterend.
Isoleren muren (1500 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.300 M2 – 50 M2 = 1.250 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 25 stuks – 25 stuks = 0 stuks resterend.

We kochten dit jaar twee CNG voertuigen aan en deze werden in September van dit jaar in dienst gebracht. Deze voertuigen rijden op Bio-gas.

Resultaat:

Het brouw volume werd voorlopig ingeschat op 60.000 liter bier.  Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg voorlopig 4.304 Kg tegenover 15.737 Kg vorig jaar. Desondanks dit voorlopig lagere uitstoot cijfer, zijn we vandaag toch over gegaan tot de compensatie van 10 ton CO2.

In ons vorig rapport kon u lezen dat wij reeds voor 161 geplante bomen aan compensaties hebben verricht in het verleden. De jaarlijkse absorptie of vastlegging van 3,5 ton CO2 voor dit bos van één hectare groot, zullen wij pas vanaf 2020 verrekenen. We leerden ondertussen dat de aankoop van CO2 credits maar éénmalig kunnen worden gecompenseerd. Om in de toekomst, daadwerkelijk CO2 absorptie van bomen af te kunnen trekken in onze emissie rapporten, moeten we los van CO2 compensatie credits die we reeds aankochten, opnieuw investeren in bosaanplant. CO2 credits = éénmalig, Bosaanplant = structureel. Om verdere verwarring uit de weg te gaan, geven we hier onder nog een vergelijking met de meest sceptische resultaten.

Gemiddeld is een groeiende jonge boom in staat om minimaal zo’n 21,77 kg CO2 per jaar vast te leggen voor de opbouw van haar stam, takken en wortels. Maximaal gaan positieve cijfers zelfs tot 32Kg CO2 per jaar. Als je één boom doneert en deze groeit 45 jaar, dan zou de boom dus minimaal zo’n 979,65 kg CO2 vastleggen, oftewel bijna 1 ton CO2. Het is echter verstandig om een wat conservatievere waarde te nemen, omdat niet elke boom 45 jaar leeft, niet elke boom even snel groeit en niet elke boom evenveel CO2 nodig heeft om haar stam/takken op te bouwen. Voor het gemak (en zekerheid) gaan wij uit van 0,65 ton CO2 per boom na 45 jaar groei en wat overeenkomt met ⅔ overleving van de initiële aankoop.

Jammer genoeg is er vandaag geen enkele Vlaamse en/of Belgische vzw, die 100% transparant met deze materie naar buiten treedt. Certificatie is duister of onbestaande en de meeste vzw’s bezitten niet eens een ontheffing van btw. Het is ook niet duidelijk waar nieuwe aanplant wordt verricht en de aanwezigheid van één of andere legaal keurmerk, opdat je als bedrijf zeker zou zijn wat er precies met je centen wordt uitgevoerd, onbestaande. Hier wijzen we terecht met de vinger naar dergelijke organisaties. Hun repliek is vaak de lakse en tegendraadse houding van de overheden waarmee zij gebukt tegen een muur van doofheid oplopen. Onze vinger wijzen we vandaag dan ook terecht naar de Vlaamse regering alsook de Federale regering.

In het verleden zagen wij ons dan ook verplicht om bij de buren aan te kloppen. Bij de Stichting Trees for All, opgericht in Nederland, vonden wij deze transparantie wel. Zij zijn de meest ervaren aanbieder van globale CO2-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Al onze compensatie credits ten voordele van nieuwe bosaanplant in Nederland, Bolivië en de Democratische Republiek van Congo kochten wij bijgevolg via hun organisatie. Nu hadden wij liever de luchtkwaliteit in eigen land gepromoot via lokale verenigingen maar tot op heden is dit dus onmogelijk. De digitale revolutie voor co2 compensatie en nieuwe bosaanplant, is duidelijk gestopt aan onze grenzen en dit is echt teleurstellend.

Onze brouwerij ging vandaag ook over tot de aankoop en aanplant van 1000 bomen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Om de overlevingskansen van zoveel jonge bomen zo hoog mogelijk in te schatten, hebben wij deze aankoop verdeeld in 10 verschillende natuurgebieden van elk honderd bomen. Deze gebieden zijn voor Canada, Ontario (200), Québec (100) en British Columbia (100). Voor de USA, is dit Oregon (100), Californië (100), Colorado (100), National Forest (100), Appalachia (100) en Florida (100).

1000 bomen x 21,71 x 2/3 leveren ons elk jaar minimaal 14,5 ton credit aan CO2 voor de volgende 45 jaar. Dit wil daarmee niet zeggen dat wij vanaf heden volop CO2 gaan uitstoten. Nee, wij gaan rustig verder met het investeren in CO2 verlagende maatregelen. Dit is echter een structurele maatregel die ervoor zorgt dat wij met onze strategie van de laatste acht jaar, steeds CO2 neutraal zullen zijn. Nogmaals, wij nemen deze CO2 credits pas mee in onze emissie rapporten vanaf 2020.

 

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

 

Waar en wanneer u ook een Struise bier mag drinken,
Struise bieren zijn steeds CO2 neutraal.

 

CO2 besparen, deel 8 (2019) 19 CO2 besparen, deel 8 (2019) 21 CO2 besparen, deel 8 (2019) 23

CO2 besparen, deel 8 (2019) 25

 

CO2 besparen, deel 7 (2018)

Verhuizen of brouwen?

2018 werd bij overmacht een verhuisjaar. Door de aankoop van een loods nabij de brouwerij, werd de brouw activiteit grotendeels overschaduwd door het sjouwen en verhuizen van allerlei goederen en ingrediënten van de kleinere huurloods naar de nieuwe loods, dit allemaal in eigen regie. Dit bracht ook met zich mee dat op de oude huurloods, alle volle barrels met bier, om specifieke kwaliteitsreden niet konden verplaatst worden. Enige mogelijkheid was deze barrels te legen en af te vullen op fles. Het zakencijfer van 2018 berust dan ook hoofdzakelijk op de verkoop van deze voorraad. Als gevolg van dit alles werd maar 30.400 liter bier gebrouwen.

Investeringen:

Isolatie daken (1000M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 300 M2 – 0 M2 = 300 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250M2) met U-waarde 1: —> 50 M2 – 40 M2 = 30 M2 resterend.
Isoleren muren (1500M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.350 M2 – 50 M2 = 1.300 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 25 stuks – 25 stuks = 0 stuks resterend.

Resultaat:

Het volume eindigde op 30.400 liter geproduceerd bier.  Lager volume weliswaar, dit hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhuis perikelen hier boven beschreven. Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg 14.788 Kg tegenover 15.737 Kg vorig jaar.

In ons vorige rapport kon u lezen dat wij reeds voor 161 geplante bomen aan compensaties hebben verricht in het verleden. De jaarlijkse absorptie of vastlegging van 3,5 ton CO2 voor dit bos van één hectare groot, zullen wij pas vanaf 2020 verrekenen.

Het laatste diesel voertuig mocht begin dit jaar ook bij Struise vertrekken. Jawel, u leest het goed, Struise is Diesel vrij! We vonden echter geen kwalitatieve elektrisch gedreven vervanger. Wij stelden de aankoop van zo’n voertuig dan ook uit tot in 2019.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

 

Waar en wanneer u ook een Struise bier mag drinken,
Struise bieren zijn steeds CO2 neutraal.

CO2 besparen, deel 7 (2018) 27 CO2 besparen, deel 7 (2018) 29

 

CO2 besparen, deel 6 (2017)

Omhakken of laten staan?

Als we louter naar de CO2-emissies kijken, dan is het beheren van een bos met het oog op grondstoffenproductie voordeliger dan het bos gewoon zijn natuurlijk gang te laten gaan, zo stellen een aantal onderzoeken. Volgens één van die studies haalt een natuurlijk woud (de groene lijn in de grafiek hieronder) na ongeveer 45 jaar een opslagcapaciteit van ongeveer 180 ton koolstof per hectare. De daarop volgende 150 jaar blijft die opslagcapaciteit min of meer gelijk, aangezien de ontbinding van dode bomen de CO2-opname afremt.

Als het bos om de 45 jaar gekapt wordt en het hout wordt gebruikt als grondstof (de gele lijn), dan stijgt de opslagcapaciteit na de eerste 45 jaar verder. Er volgt een dip na elke oogst, maar de totale opslagcapaciteit gaat in stijgende lijn: tot 300 ton koolstof per hectare 250 jaar na de eerste oogst, of ruim 50 procent meer dan het natuurlijk bos.

CO2 besparen, deel 6 (2017) 31

Bron: “An Assessment of Carbon Pools, Storage, and Wood Products Market Substitution Using Life-Cyvcle Analysis Results“, John Perez-Garcia et al., Wood and Fibre Science, 2005/2006

De grootste winst zit echter in het feit dat het gebruik van hout de productie van een andere grondstof overbodig maakt, meestal een energie-intensief materiaal zoals metaal, plastic of beton. Er is weliswaar ook energie nodig voor het ontginnen en bewerken van hout, maar die is in vergelijking eerder klein. Houden we ook rekening met de CO2-uitstoot van de productie van bouwmaterialen, dan stijgt de opslagcapaciteit van een bos al meteen na de eerste oogst tot 300 ton koolstof per hectare, en loopt ze op tot 800 ton per hectare 150 jaar later (de blauwe lijn).

Sinds de start van Struise 01, hebben we ondertussen 161 bomen geplant via CO2 compensatie voor zowat 81 Ton Co2 uitstoot in het verleden. Naar de toekomst toe, zullen deze bomen, minimum 21,77 Kg CO2 per boom per jaar vastleggen en dit minstens 45 jaar. In een volwassen bos staan circa 150 volwassen bomen per hectare.

Door onze compensaties uit het verleden, is Struise verantwoordelijk voor de minimale vastlegging (absorptie) van 3,5 Ton CO2 per jaar en dit elk jaar, voor de volgende 45 jaar, tenminste als ons bos niet in de fik wordt gestoken.

Investeringen:

Isolatie daken (1000M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 800 M2 – 500 M2 = 300 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250M2) met U-waarde 1: —> 150 M2 – 100 M2 = 50 M2 resterend.
Isoleren muren (1500M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.400 M2 – 50 M2 = 1.350 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 25 stuks – 25 stuks = 0 stuks resterend.

Resultaat:

Het volume eindigde op 121.377 liter geproduceerd bier.  Lager volume weliswaar, dit hoofdzakelijk veroorzaakt door de renovatiewerken. Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg 15.737 Kg tegenover 16.844 Kg vorig jaar.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

 

Waar u ook een Struise bier mag drinken, Struise bieren zijn CO2 neutraal.

 

CO2 besparen, deel 6 (2017) 33 CO2 besparen, deel 6 (2017) 35

 

CO2 besparen, deel 5 (2016)

Hoe bereken je de CO2-uitstoot uit het brandstofverbruik?

diesel:

1 liter diesel weegt 835 gram. Diesel bestaat voor 86,2% uit koolstof, of 720 gram koolstof per liter diesel. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1920 gram zuurstof nodig. De som is dus 720 + 1920 = 2640 gram CO2/liter diesel.

Een verbruik van 5 liter/100 km komt dus overeen met 5 L x 2640 g/L / 100 (per km) = 132 g CO2/km.

benzine:

1 liter benzine weegt 750 gram. Benzine bestaat voor 87% uit koolstof, of 652 gram koolstof per liter benzine. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1740 gram zuurstof nodig. De som is dus 652 + 1740 = 2392 gram CO2/liter benzine.

Een verbruik van 5 liter/100 km komt dus overeen met 5 L x 2392 g/L / 100 (per km) = 120 g CO2/km.

LPG:

1 liter LPG weegt 550 gram. LPG bestaat voor 82,5% uit koolstof, of 454 gram koolstof per liter LPG. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1211 gram zuurstof nodig. De som is dus 454 + 1211 = 1665 gram CO2/liter LPG.

Een verbruik van 5 liter / 100 km komt dus overeen met 5 L x 1665 g/L / 100 (per km) = 83 g CO2/km.

CNG:

CNG is een gasvormige brandstof (aardgas) die onder hoge druk opgeslagen wordt. Het verbruik kan dus worden uitgedrukt in Nm3/100km, maar ook in kg/100km. Nm3 staat voor een kubieke meter onder normale omstandigheden (1 atm en 0┬░C). Het verbruik van voertuigen op aardgas wordt echter het vaakst in kg/100km uitgedrukt.

Er zijn verschillende soorten aardgas beschikbaar in België, grosso modo onderverdeeld in 2 types: laag- en hoogcalorisch aardgas (L- en H-gas). De CO2-uitstoot is verschillend voor beide soorten, en sterk afhankelijk van de samenstelling en oorsprong van het aardgas. Onderstaande berekeningen zijn dan ook indicatief. De publieke CNG-tankstations in België bieden voornamelijk laagcalorisch aardgas aan. Je zal zien dat de CO2-uitstoot per kg H-gas hoger ligt dan die van L-gas. H-gas bevat echter meer energie, dus je zal minder kg per 100 km nodig hebben, hetgeen ervoor zorgt dat in theorie de gemiddelde CO2-uitstoot van CNG-wagens onafhankelijk is van het type gas.

Laagcalorisch:

1 kg L-gas bestaat voor 61,4% uit koolstof, of 614 gram koolstof per kg L-gas. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1638 gram zuurstof nodig. De som is dus 614 + 1638 = 2252 gram CO2/kg L-gas.

Een verbruik van 5 kg / 100 km komt dus overeen met 5 kg x 2252 g/kg = 113 g CO2/km.

Hoogcalorisch:

1 kg H-gas bestaat voor 72,7% uit koolstof, of 727 gram koolstof per kg H-gas. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1939 gram zuurstof nodig. De som is dus 727 + 1939 = 2666 gram CO2/kg H-gas.

Een verbruik van 4,2 kg / 100 km komt dus overeen met 4,2 kg x 2666 g/kg = 112 g CO2/km.

Investeringen:

We investeerden in een de-ionisatie toestel en omgekeerde osmose apparaat. Dit zal ons gezuiverde afval water, wat we tot nu toe in onze toiletten gebruikten, verder microbiologisch zuiveren.

We dankten onze diesels 1BBH084 en 1CVH648 voor bewezen diensten en deze werd vervangen door één PHEV Plugin Hybride Elektrisch Voertuig, namelijk een Mitsubishi Outlander. De batterijen van deze wagen worden geladen via onze zonnepanelen.

Isolatie daken (1000M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 900 M2 – 100 M2 = 800 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250M2) met U-waarde 1: —> 200 M2 – 50 M2 = 150 M2 resterend.
Isoleren muren (1500M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.450 M2 – 50 M2 = 1.400 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 50 stuks – 25 stuks = 25 stuks resterend.

Resultaat:

Het volume eindigde op 148.656 liter geproduceerd bier.  We haalden reeds aan in ons vorig rapport dat onze uitstoot dit jaar zou stijgen. We koppelden gebouwen 2 en 3 aan ons bestaand warmtenet. Alhoewel we het renovatie project reeds 1 jaar geleden startten, waren de warmteverliezen nog behoorlijk hoog. Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg 113,3 gr CO2/Lt bier of = 1,7 Belgen, terwijl dit één jaar eerder nog 43,3 gr CO2/Lt bier was. Dit is zowaar een stijging van 161,7%. Zolang we echter onder de 200 gr CO2/Lt bier blijven, horen we bij de top van de meest ecologische brouwerijen ter wereld.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

We compenseerden onze uitstoot voor dit jaar terug via Trees For All Nederland en planten 90 extra bomen in de Bieslandse- en Waalse bossen van Nederland. We compenseerden ook 31 ton vooruit en deze werden reeds overgeheveld naar ons volgende rapport (2017).  

Meer info omtrent dit project te vinden in CO2 besparen, deel 2 (2013).

 

Waar u ook een Struise bier mag drinken, Struise bieren zijn CO2 neutraal.

 

CO2 besparen, deel 5 (2016) 37 CO2 besparen, deel 5 (2016) 39

CO2 besparen, deel 4 (2015)

In onze vorige emissie rapporten hadden we het reeds over de co2-absorptie (koolstofbinding) in gerst, tarwe, haver en hop. Deze hoeveelheid CO2-immissies wordt op onze rapporten uitgedrukt in het -rood. Hierna een summiere uitleg hoe deze gewassen nu precies CO2 uit de atmosfeer halen.

Fotosynthese is het proces waarbij groenten, autotrofe organismen, hun eigen voedsel synthetiseren, glucosemoleculen vormen die later zullen worden gebruikt om hun cellulaire activiteiten te bouwen en te onderhouden.

Fotosynthese is een chemisch fenomeen waarbij lichtenergie wordt omgezet in chemische energie door middel van een reeks complexe chemische reacties.

Het woord fotosynthese betekent het samenstellen van stoffen uit licht, waarbij “foto” = licht en “synthese” = synthetiseren.

Koolstofbinding in C3-, C4- en CAM-gewassen.

Planten hebben verschillende metabolismen, afhankelijk van hun type van CO2-binding, en zijn ingedeeld in de categorieën C-3, C-4 of CAM. De efficiëntie van het waterverbruik van een plant en de mate van koolstoffixatie verschilt per plant.

Gerst, tarwe, haver, tarwe en hop zijn C-3 planten: Deze planten houden hun huidmondjes overdag open om de CO2-fixatie mogelijk te maken, wat leidt tot een voortdurend verlies van water door transpiratie. Om het risico van uitdroging door een verstoring van het milieu te voorkomen, kunnen deze planten hun huidmondjes sluiten, wat leidt tot een afname van de fotosynthetische activiteit.

Investeringen:

We dankten onze diesel 1BRO079 voor bewezen diensten en deze werd vervangen door 1LAS760, een elektrische KIA. De batterijen van deze wagen worden geladen via onze zonnepanelen.

Isolatie van daken tot een U-waarde van 0,15: —> 1.000 M2 – 100 M2 = 900 M2 resterend.
Ramen, deuren met HR-dubbelglas met U-waarde 1: —> 250 M2 – 50 M2 = 200 M2 resterend.
Isoleren van muren tot een U-waarde van 0,15: —> 1.500 M2 – 50 M2 = 1.450 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen: —> 75 stuks – 25 stuks = 50 stuks resterend.

Resultaat:

Efficiëntieverbeteringen in de brouwzaal brachten het volume naar 150.056 liter geproduceerd bier.  We noteerden minder warmteverliezen waardoor de warmtevraag daalt.

Onze totale uitstoot op jaarbasis en voor de productie van 150.056 liter bier kon rekenen op een verdere daling tov. 2014, onze gekozen strategie werpt zijn vruchten af. Desondanks deze daling, hebben we wat meer vooruit gecompenseerd. In 2015 sluiten we het tweede en derde gebouw aan op het warmtenet en dit zal resulteren in een CO2 opstoot.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

We compenseren onze uitstoot via Trees For All Nederland en planten extra bomen in Bolivië.

Meer info omtrent dit project onder de tabellen.

 

Waar u ook een Struise bier mag drinken, Struise bieren zijn CO2 neutraal.

CO2 besparen, deel 4 (2015) 41 CO2 besparen, deel 4 (2015) 43

CO2 besparen, deel 4 (2015) 45

Herbebossing aan de voet van de Andes

Trees for All Nederland plant sinds 2007 nieuw bos in Bolivia, Zuid-Amerika. Het gebied ligt aan de oostelijke voet van de Andes en is in trek is bij reizigers vanwege de prachtige bergtoppen en de schoonheid van de subtropische oerwouden.

CO2 besparen, deel 4 (2015) 47

Klimaatslimme landbouw

De lokale boeren spelen de hoofdrol in het bosproject ArBolivia. De boerenfamilies planten met onze steun bospercelen aan op hun eigen grond. In de schaduw van deze bomen verbouwen ze gewassen zoals koffie en cacao. Tussen de bomen groeien ook pinda’s en ananas. Deze vorm van agroforestry draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Door het ArBolivia-project hoeven de boeren in de toekomst geen bos meer te kappen en hebben ze een duurzaam alternatief om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze factoren samen zorgen voor minder druk op en dus bescherming van het oerbos.

 

“Ik plant struiken als cacao en koffie tussen de bomen door. Zo heb ik jaarlijks extra inkomsten. Het is mijn investering voor de toekomst, zodat ik mijn kinderen naar school kan blijven sturen.”

– Rubén Luna, boer in het project –

 

CO2 besparen, deel 3 (2014)

We hebben ondertussen geleerd dat het loont de energie- en waterstanden elke maand weer opnieuw neer te pennen. Als belanghebbende wordt je met de neus op het verbruik en de feiten gedrukt.

Onze 3 gebouwen zijn zo lek als een tot op het ijzer versleten autoband.

Oplossingen:

Isolatie van daken tot een U-waarde van 0,15: —> 1.000 M2
Vernieuwen van ramen, deuren met HR-dubbelglas met U-waarde 1: —> 250 M2
Isoleren van muren tot een U-waarde van 0,15: —> 1500 M2

Duurzaamheid:

Een bestaand huis afbreken is een ecologische misdaad!

Het duurt namelijk makkelijk 50 jaar eer een nieuw, goed geïsoleerd gebouw een energiebesparing oplevert.

Oude gebouwen worden steeds vaker afgebroken met het argument dat nieuwe gebouwen dankzij groene technologie veel minder energie verbruiken en dus een pak milieuvriendelijker zijn. Maar die vlieger gaat niet op, zo blijkt uit een aantal recente onderzoeken. De afbraak van het oude gebouw en de constructie van het nieuwe gebouw vragen zoveel energie dat het vele decennia duurt eer een nieuw huis een milieuvoordeel oplevert.

Een milieuvriendelijk gebouw is een gebouw dat er al staat.

Om dit betaalbaar te houden, gaan we de renovatie van onze gebouwen faseren in functie van de beschikbare financiële middelen. Vanaf dit jaar gaan we van start met dit gigantische renovatieproject. We besparen u hier de details, het resultaat kan je wel bemerken in het verbruik van energie wat jaar op jaar daalt.

Een extra investering van +- 25.000 € stelde ons in staat 11.280,94 Kwh energie te recupereren via de rookgas kanalen van onze brouwketels. Alhoewel dit maar een gering financieel rendement geeft van 2.707,43 € (9 jr terug-verdien-tijd), verlagen we drastisch de temperatuur van onze rookgassen van 220° C naar 80° C. Een daling met maar liefst 63,63% van onze warmte uitstoot, plus 1.500 liter extra & gratis opgewarmde waterreserve van 75° Celsius.

Er werd verder hard gesleuteld aan de brouwzaal met als resultaat een stijging naar 144.012 liter geproduceerd bier en een opmerkelijke daling van de uitstoot.

Onze totale uitstoot op jaarbasis en voor de productie van 144.012 liter bier was gelijk aan de uitstoot van een halve Belg, we boekten wederom een mooie reductie van de uitstoot.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

We compenseren onze uitstoot nogmaals via Trees For All en planten extra bomen in de Bieslandse- en Waalse bossen in Nederland. 

 

Waar u ook een Struise bier mag drinken, het is CO2 neutraal.

CO2 besparen, deel 3 (2014) 49 CO2 besparen, deel 3 (2014) 51

 

 

Scroll to top