Blog

Read our latest news

CO2 besparen, deel 1 (2012)

Eén sfeer van het Atomium kan 5 ton zuivere CO2 bevatten. De gemiddelde Belg stoot ongeveer twee Atomium-sferen per jaar uit. Heel België stoot 30 miljoen Atomium-sferen per jaar uit. Stel je voor dat er 30 miljoen Atomium-sferen in de lucht zouden hangen boven ons land. We zouden het zonlicht niet meer zien.

Belgen zullen op termijn hun co2-uitstoot verplicht moeten compenseren. In 2012 kostte 1 ton te compenseren co2 gemiddeld 5 Euro.

Volgens de klimaatdoelstellingen zouden we tegen 2050 energie-neutraal moeten zijn, en zal de compensatieprijs per Ton CO2 stijgen naargelang we voortschrijden in tijd. Momenteel wordt het principe nog gehanteerd van “de vervuiler betaald”. Vanaf 2020 zal de vervuiler geconfronteerd worden met het principe “wie zijn uitstoot niet wil minderen, zal hoger getaxeerd worden”. Voorzichtige voorspellingen spreken van +- 370 € per ton tegen 2030 en een slordige 45.000 euro per ton tegen 2050.

Met deze boude vergelijking zijn we van start gegaan op ‘t Oude meisjesschooltje (alias Struise 01) in Oostvleteren. We ontvingen onze vergunning accijnzen omstreeks eind oktober 2012 en startten onze brouwzaal op. Tal van technische problemen bemoeilijkten de opstart, een kleine 5.736 liter kwam amper uit onze ketels. Met 1.056,195 gram CO2 per liter bier zouden we heel snel drastische maatregelen moeten nemen. We hadden reeds weet over diverse studies van internationale duurzame brouwerijen, die amper 200 Gr/CO2/Liter wisten te halen.

Tabel 1 & 2 tonen onze totale voetafdruk van 7,4 ton Co2 afgerond voor de productie van 5.736 liter bier. We hebben kost noch moeite gespaard om zowel alle opwaartse- als afwaartse stromen in kaart te brengen. We hebben via CO2logic een certificaat van 10 ton aangekocht om onze afdruk te helpen compenseren. Het saldo hevelen we over naar 2013.

 

CO2 besparen, deel 1 (2012) 1

CO2 besparen, deel 1 (2012) 3

CO2logic voorziet in de energiebehoeften, armoedebestrijding en bescherming van de bossen van het Virunga National Park in Noord-Kivu (Democratische Republiek Congo).

CO2 besparen, deel 1 (2012) 5 CO2 besparen, deel 1 (2012) 7

Van makala → ecomakala

Ondersteuning van de overgang naar een duurzame energievoorziening en voorkoming van ontbossing.

Het Virunga National Park en zijn unieke biodiversiteit staan onder grote druk door de bevolkingsgroei (over meerdere decennia) en de daaruit voortvloeiende groeiende energiebehoefte.

“Makala” is de naam die aan houtskool wordt gegeven. Samen met brandhout zijn ze goed voor 97% van het energieverbruik in de provincie Noord-Kivu. Makala is de meest gebruikte brandstof in stedelijke huishoudens. Noch elektriciteit noch gas zijn goed toegankelijk en de situatie zal op korte termijn niet veranderen.

Bossen zijn een essentiële hulpbron voor de productie van houtskool en de enige gemakkelijk toegankelijke bron van hout die overblijft is te vinden in het Virunga National Park.

Op dit moment wordt het leeuwendeel van de makala op de markt geproduceerd uit de natuurlijke bossen van het Virunga National Park. Aangezien het verboden is om hout uit deze bossen te oogsten, wordt de makala illegaal geproduceerd.

De energievoorziening van hout is een complexe kwestie, vooral als het gaat om het terugdringen van de ontbossing in het Virunga National Park zonder dat de prijs van makala voor huishoudens in Goma wordt verhoogd. Het eco-makalaproject is gebaseerd op de doelstelling om legaal geproduceerde, duurzame makala, ook wel eco-makala genoemd, op de markt te brengen. De makala wordt gemaakt van snelgroeiende bomen die in de perifere gebieden van het Virunga National Park zijn geplant.

Herbebossing met exploiteerbare boomplantages rond het Virunga National Park door middel van een geïntegreerd lokaal programma met belangrijke sociaal-economische nevenvoordelen voor de lokale bevolking.

 Scroll to top