Blog

Read our latest news

Op weg naar een duurzame brouwerij

Het is belangrijk om te benadrukken dat een CO2-neutrale brouwerij geen synoniem voor een duurzame brouwerij is, hetgeen soms verkeerdelijk kan verondersteld worden bij het horen van deze populaire benaming. In de huidige context wordt er vaak enkel een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik verwacht. Een duurzame brouwerij heeft echter aandacht voor veel meer dan het elektriciteitsverbruik alleen; denk maar aan het energieverbruik voor verwarming, duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit, duurzaam afvalbeleid, sociale duurzaamheid, duurzaam watergebruik, enz. De CO2-neutraliteit is slechts één van de verschillende aspecten die men moet uitwerken om naar een duurzame brouwerij te evolueren.

Als tweede grote stap in de richting van duurzaamheid, hebben we geïnvesteerd in een eigen waterzuivering en maken we komaf met alle effluenten. Dit brengt ons alvast naar de status van nul-lozers. Het gezuiverde afvalwater, gaan we voorlopig hergebruiken in onze toiletten. Uit onderstaande tabel verbruiken we 1,5 liter water / liter bier. Dit is waarschijnlijk de meest zuinige score in Europa.

Water verbruik brouwzaal bij StruiseGlobaal per brouwdagUitlegProcentueelWater verbruik per liter bier
Bier gebrouwen volgens brouwboek Douane & accijnzen100,00 Lt
Water in bier (product)100,00 Lt66,80%1,00 Lt
Koelwater wordt opgevangen in warm watertank en gebruikt bij de volgende brouwdag115,00 Lt1150Lt/1000Lt
Verdamping bij kook van 90 minuten15,00 Lt10%/uur10,02%0,15 Lt
Water in bostel en hop29,70 Ltwordt afgevoerd met bostel en hop naar landbouwer19,84%0,30 Lt
Gist5,00 Ltwordt afgevoerd naar landbouwer3,34%0,05 Lt
Afvalwater wordt na zuivering gebufferd voor gebruik toiletten.5,30 Lt
Reëel water verbuik = 9-7-3149,70 Lt100,00%1,50 Lt
Water verbuik volgens watermeter270,00 Lt
Gemiddeld Effluent indien geen water zuivering aanwezig, bij ons is dit echter nihil:
BZV mg/L 600-1200Biologisch zuurstofverbruik3.180,00Struise = 0mg/lt
CZV mg/L 800-1600Chemisch zuurstof verbruik4.240,00Struise = 0mg/lt
TZD mg/L 250-500Totale hoeveelheid zwevende deeltjes1.325,00Struise = 0mg/lt


Scroll to top