Blog

Read our latest news

CO2 besparen, deel 4 (2015)

In onze vorige emissie rapporten hadden we het reeds over de co2-absorptie (koolstofbinding) in gerst, tarwe, haver en hop. Deze hoeveelheid CO2-immissies wordt op onze rapporten uitgedrukt in het -rood. Hierna een summiere uitleg hoe deze gewassen nu precies CO2 uit de atmosfeer halen.

Fotosynthese is het proces waarbij groenten, autotrofe organismen, hun eigen voedsel synthetiseren, glucosemoleculen vormen die later zullen worden gebruikt om hun cellulaire activiteiten te bouwen en te onderhouden.

Fotosynthese is een chemisch fenomeen waarbij lichtenergie wordt omgezet in chemische energie door middel van een reeks complexe chemische reacties.

Het woord fotosynthese betekent het samenstellen van stoffen uit licht, waarbij “foto” = licht en “synthese” = synthetiseren.

Koolstofbinding in C3-, C4- en CAM-gewassen.

Planten hebben verschillende metabolismen, afhankelijk van hun type van CO2-binding, en zijn ingedeeld in de categorieën C-3, C-4 of CAM. De efficiëntie van het waterverbruik van een plant en de mate van koolstoffixatie verschilt per plant.

Gerst, tarwe, haver, tarwe en hop zijn C-3 planten: Deze planten houden hun huidmondjes overdag open om de CO2-fixatie mogelijk te maken, wat leidt tot een voortdurend verlies van water door transpiratie. Om het risico van uitdroging door een verstoring van het milieu te voorkomen, kunnen deze planten hun huidmondjes sluiten, wat leidt tot een afname van de fotosynthetische activiteit.

Investeringen:

We dankten onze diesel 1BRO079 voor bewezen diensten en deze werd vervangen door 1LAS760, een elektrische KIA. De batterijen van deze wagen worden geladen via onze zonnepanelen.

Isolatie van daken tot een U-waarde van 0,15: —> 1.000 M2 – 100 M2 = 900 M2 resterend.
Ramen, deuren met HR-dubbelglas met U-waarde 1: —> 250 M2 – 50 M2 = 200 M2 resterend.
Isoleren van muren tot een U-waarde van 0,15: —> 1.500 M2 – 50 M2 = 1.450 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen: —> 75 stuks – 25 stuks = 50 stuks resterend.

Resultaat:

Efficiëntieverbeteringen in de brouwzaal brachten het volume naar 150.056 liter geproduceerd bier.  We noteerden minder warmteverliezen waardoor de warmtevraag daalt.

Onze totale uitstoot op jaarbasis en voor de productie van 150.056 liter bier kon rekenen op een verdere daling tov. 2014, onze gekozen strategie werpt zijn vruchten af. Desondanks deze daling, hebben we wat meer vooruit gecompenseerd. In 2015 sluiten we het tweede en derde gebouw aan op het warmtenet en dit zal resulteren in een CO2 opstoot.

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

We compenseren onze uitstoot via Trees For All Nederland en planten extra bomen in Bolivië.

Meer info omtrent dit project onder de tabellen.

 

Waar u ook een Struise bier mag drinken, Struise bieren zijn CO2 neutraal.

CO2 besparen, deel 4 (2015) 1 CO2 besparen, deel 4 (2015) 3

CO2 besparen, deel 4 (2015) 5

Herbebossing aan de voet van de Andes

Trees for All Nederland plant sinds 2007 nieuw bos in Bolivia, Zuid-Amerika. Het gebied ligt aan de oostelijke voet van de Andes en is in trek is bij reizigers vanwege de prachtige bergtoppen en de schoonheid van de subtropische oerwouden.

CO2 besparen, deel 4 (2015) 7

Klimaatslimme landbouw

De lokale boeren spelen de hoofdrol in het bosproject ArBolivia. De boerenfamilies planten met onze steun bospercelen aan op hun eigen grond. In de schaduw van deze bomen verbouwen ze gewassen zoals koffie en cacao. Tussen de bomen groeien ook pinda’s en ananas. Deze vorm van agroforestry draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Door het ArBolivia-project hoeven de boeren in de toekomst geen bos meer te kappen en hebben ze een duurzaam alternatief om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze factoren samen zorgen voor minder druk op en dus bescherming van het oerbos.

 

“Ik plant struiken als cacao en koffie tussen de bomen door. Zo heb ik jaarlijks extra inkomsten. Het is mijn investering voor de toekomst, zodat ik mijn kinderen naar school kan blijven sturen.”

– Rubén Luna, boer in het project –

 Scroll to top